آموزش سئو

منظور از Bounce Rate در سئو چیست؟

 

منظور از Bounce Rate در سئو چیست؟
منظور از Bounce Rate در سئو چیست؟

براساس منابع آموزش سئو، Bounce Rate یا نرخ پرش را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
اگر کاربران زیادی پس از ورود به صفحه مورد نظر بر روی هیچ گزینه یا لینکی کلیک نکنند و از صفحه خارج شوند، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ پرش یا Bounce Rate در آن صفحه زیاد است.

اما آیا مدت زمان سپری شده کاربر در صفحه نیز با نرخ پرش مرتبط است؟ 

در دو رفرنس زیر به این موضوع اشاره شده است

A bounce is a single-page session on your site. In Analytics, a bounce is calculated specifically as a session that triggers only a single request to the Analytics server, such as when a user opens a single page on your site and then exits without triggering any other requests to the Analytics server during that session.
Bounce rate is single-page sessions divided by all sessions, or the percentage of all sessions on your site in which users viewed only a single page and triggered only a single request to the Analytics server.
google

https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=en

Bounce rate is an Internet marketing term used in web traffic analysis. It represents the percentage of visitors who enter the site and then leave (“bounce”) rather than continuing to view other pages within the same site. Bounce rate is basically calculated on how much time a person spends on your site
wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate#cite_note-Marketing_Metrics-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا